1DigitalNL.eu

Diensten

Wilt u veranderen, maar u weet nog niet hoe? Bekijk dan een aantal van onze diensten hieronder.

Quick Scan

Wij voeren een quick scan binnen uw organisatie uit om de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitaliseren van uw processen in kaart te brengen. Dit zodat u d.m.v. een goede afweging… Lees verder

Business Case

Bij een verantwoorde go/no go beslissing voor de implementatie van een nieuw systeem hoort een business case. Vaak volstaat een raming op hoofdlijnen. Soms is een meer gedetailleerde analyse nodig…. Lees verder

Procesbeschrijvingen

Procesbeschrijving en -analyse is een van de eerste activiteiten op het pad naar betere prestaties. Wij kunnen uw processen in kaart brengen zodat u (nog meer) zicht krijgt hoe de… Lees verder

Business Implementatie

Bij invoering van een nieuw systeem is voortdurend aandacht nodig om mensen mee te nemen in de verandering.  Veel implementaties zijn gericht op de oplevering van het technische resultaat (een… Lees verder