1DigitalNL.eu

Business Case

Business Case

Bij een verantwoorde go/no go beslissing voor de implementatie van een nieuw systeem hoort een business case. Vaak volstaat een raming op hoofdlijnen. Soms is een meer gedetailleerde analyse nodig. In alle gevallen is het van belang dat niet alleen de gemakkelijk kwantificeerbare kosten en baten in kaart worden gebracht. In veel gevallen zijn de lastig kwantificeerbare, kwalitatieve aspecten net zo goed van belang. Zoals bijvoorbeeld ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ of ‘aansluiten bij onze ketenpartners’. Wij kunnen voor u de business case maken van waaruit besluitvorming kan plaats vinden of de digitalisering van processen voor uw bedrijf gerechtvaardigd is.