1DigitalNL.eu

Business Implementatie

Business Implementatie

Bij invoering van een nieuw systeem is voortdurend aandacht nodig om mensen mee te nemen in de verandering.  Veel implementaties zijn gericht op de oplevering van het technische resultaat (een nieuw systeem). Over het antwoord op de vraag hoe je daar als medewerker mee om moet gaan en wat de organisatie ermee bedoeld heeft, wordt niet of nauwelijks nagedacht. Resultaten worden letterlijk “over de schutting” geworpen en medewerkers zijn op zichzelf aangewezen. Onze stelling is dat een resultaat opleveren zonder business implementatie net zo effectief is als water naar de zee dragen. Beoogde baten worden niet geëffectueerd en de organisatie beschikt over nog meer bedrijfsmiddelen die niet gebruikt worden dan voorheen. Wij weten hoe je medewerkers effectief kan helpen om de bedrijfsmiddelen te gebruiken, zoals de organisatie dat ook beoogt met het enthousiasme dat daarbij hoort.

Hoe? Door medewerkers te voorzien van een interactief leerproces met praktijkgerichte oefeningen, gevolgd doorbegeleiding op maat op de werkplek bij het eerste gebruik van de nieuwe middelen. Met een multidisciplinair team met een mix van trainers die aansluit bij de karakteristieken van de doelgroep (jong en oud, man en vrouw, digitaal vaardig en digibeet).